Chi tiết sản phẩm

Cummins Power 275 Kva

Mã sản phẩm : CumminsP275
Giá bán : Liên hệ
Mô tả : Cummins Power 275 Kva

0907.526.268

www.247dichvu.com

sbmvietnam@247dichvu.com, sbmvietnam68@gmail.com

Cummins Power 275 Kva

Generator set specifications Governor regulation class ISO8528 G3 for C300/330 D5/e, C275/300 D6/e ISO8528 G2 for C250/275 D5/e, C230/250 D6/e Voltage regulation, no load to full load ± 1% Random voltage variation ± 1% Frequency regulation Isochronous Random frequency variation ± 0.5% EMC compatibility BS EN61000-6-4 / BS EN61000-6-2

Chi tiết : Cummins Power 275 Kva

Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ thuật

0907.526.268

Hình ảnh 2
Dự án của chúng tôi

SBM VIETNAM CORPORATION

Đối tác khách hàng

SBM VIETNAM CORPORATION