Tin tức

Bảng giá thang máng cáp Tôn Zam năm 2021

Đăng ký để được hướng dẫn vận hành hệ thống mới nhất

Bảng chào giá thang máng cáp tôn ZAM năm 2021

Stt  No.  Tên sản phẩm      Đvt  Đơn giá
   Chiều rộng (W)  Chiều cao   (H)   (theo độ dày vật liệu)
   MÁNG CÁP   0.8 1 1.2 1.5 2
   Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm       Tôn ZAM
  Máng cáp 60×40                
1 Máng cáp 60×40 60 40 m    32,000    38,000     45,000     53,000     70,000
2 Nắp máng cáp 60×40 60 10 m    16,000    19,000     23,000     26,000     35,000
  Máng cáp 50×50                
1 Máng cáp 50×50 50 50 m    34,000    40,000     48,000     56,000     75,000
2 Nắp máng cáp 50×50 50 10 m    14,000    16,000     20,000     23,000     31,000
  Máng cáp 75×50                
1 Máng cáp 75×50 75 50 m    39,000    46,000     55,000     64,000     86,000
2 Nắp máng cáp 75×50 75 10 m    19,000    22,000     27,000     31,000     42,000
  Máng cáp 100×50                
1 Máng cáp 100×50 100 50 m    44,000    52,000     62,000     73,000     97,000
2 Nắp máng cáp 100×50 100 10 m    24,000    28,000     34,000     40,000     53,000
  Máng cáp 100×75                
1 Máng cáp 100×75 100 75 m    54,000    64,000     76,000     89,000   119,000
2 Nắp máng cáp 100×75 100 10 m    24,000    28,000     34,000     40,000     53,000
  Máng cáp 100×100                
1 Máng cáp 100×100 100 100 m    64,000    75,000     90,000   106,000   141,000
2 Nắp máng cáp 100×100 100 10 m    24,000    28,000     34,000     40,000     53,000
  Máng cáp 150×50                
1 Máng cáp 150×50 150 50 m    54,000    64,000     76,000     89,000   119,000
2 Nắp máng cáp 150×50 150 10 m    34,000    40,000     48,000     56,000     75,000
  Máng cáp 150×75                
1 Máng cáp 150×75 150 75 m    64,000    75,000     90,000   106,000   141,000
2 Nắp máng cáp 150×75 150 10 m    34,000    40,000     48,000     56,000     75,000
  Máng cáp 150×100                
1 Máng cáp 150×100 150 100 m    74,000    87,000   105,000   122,000   163,000
2 Nắp máng cáp 150×100 150 10 m    34,000    40,000     48,000     56,000     75,000
  Máng cáp 200×50                
1 Máng cáp 200×50 200 50 m    64,000    75,000     90,000   106,000   141,000
2 Nắp máng cáp 200×50 200 10 m    44,000    52,000     62,000     73,000     97,000
  Máng cáp 200×75                
1 Máng cáp 200×75 200 75 m    74,000    87,000   105,000   122,000   163,000
2 Nắp máng cáp 200×75 200 10 m    44,000    52,000     62,000     73,000     97,000
  Máng cáp 200×100                
1 Máng cáp 200×100 200 100 m    84,000    99,000   119,000   138,000   185,000
2 Nắp máng cáp 200×100 200 10 m    44,000    52,000     62,000     73,000     97,000
  Máng cáp 250×50                
1 Máng cáp 250×50 250 50 m    74,000    87,000   105,000   122,000   163,000
2 Nắp máng cáp 250×50 250 10 m    54,000    64,000     76,000     89,000   119,000
  Máng cáp 250×75                
1 Máng cáp 250×75 250 75 m    84,000    99,000   119,000   138,000   185,000
2 Nắp máng cáp 250×75 250 10 m    54,000    64,000     76,000     89,000   119,000
  Máng cáp 250×100                
1 Máng cáp 250×100 250 100 m    94,000   111,000   133,000   155,000   207,000
2 Nắp máng cáp 250×100 250 10 m    54,000    64,000     76,000     89,000   119,000
  Máng cáp 300×50                
1 Máng cáp 300×50 300 50 m    84,000    99,000   119,000   138,000   185,000
2 Nắp máng cáp 300×50 300 10 m    64,000    75,000     90,000   106,000   141,000
  Máng cáp 300×75                
1 Máng cáp 300×75 300 75 m    94,000   111,000   133,000   155,000   207,000
2 Nắp máng cáp 300×75 300 10 m    64,000    75,000     90,000   106,000   141,000
  Máng cáp 300×100                
1 Máng cáp 300×100 300 100 m   104,000   122,000   147,000   171,000   229,000
2 Nắp máng cáp 300×100 300 10 m    64,000    75,000     90,000   106,000   141,000
  Máng cáp 350×50                
1 Máng cáp 350×50 350 50 m    94,000   111,000   133,000   155,000   207,000
2 Nắp máng cáp 350×50 350 10 m    74,000    87,000   105,000   122,000   163,000
  Máng cáp 350×75                
1 Máng cáp 350×75 350 75 m   104,000   122,000   147,000   171,000   229,000
2 Nắp máng cáp 350×75 350 10 m    74,000    87,000   105,000   122,000   163,000
  Máng cáp 350×100                
1 Máng cáp 350×100 350 100 m   115,000   134,000  
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ thuật

0911.77.08.78 - 0907.526.268

Tin tức mới
Liên hệ Quảng Cáo
STC Việt Nam Engineering Technology Co., LTD
Dự án của chúng tôi

SBM VIETNAM DEVOLOPMENT TECHNOLOGY CORP

Kiến thức

Phòng cách âm máy phát diện và lựa chọn vật liệu phù hợp về tiêu chuẩn độ ồn

Ngày 29/07/2021
Phòng cách âm máy phát diện và lựa chọn vật liệu phù hợp về tiêu chuẩn độ ồn
Video clip
Đối tác khách hàng

SBM VIETNAM DEVOLOPMENT TECHNOLOGY CORP